Jak nastavit čtyřnohé zvíře v Maya

quadruped_rig

Toto video ukazuje vytvoření kostry, propojení IK a vytvoření jednoduché animační soustavy pro psa v Maye. Toto bude fungovat u všech čtyřnohých postav.