Maya bonusové nástroje – Maya Bonus Tools 2018

Bonus Tools 2018 je bezplatná knihovna užitečných skriptů a plug-inů pro Maya. Po instalaci bonusových nástrojů se do konce hlavní Maya nabídky přidá další rozbalovací menu. Toto nové menu poskytuje snadný přístup k řadě nástrojů pro každodenní použití. Nástroje Maya Bonus byly uspořádány tak, aby napodobovaly rozložení standardních sestav menu v Maya. Každá podnabídka obsahuje řadu souvisejících nástrojů. Každá z nich může být vytržena z menu do samostatného okna, stejně jako standardní nabídky nástrojů Maya.

Kromě toho jsou různé BonusTools související s modelováním integrovány do standardních extra menu (Shfit + RMB). To dává mocným modelářům rychlý, kontextově citlivý přístup ke všem funkcím modelování obsaženým v BonusTools, aniž by museli přerušit jejich modelovací soustředění. Snadno pak lze vybrat celou geometrii modelu, polygon, hranu nebo vrchol, když podržíte klávesu Shift + RMB.

Bonusové nástroje jsou vám poskytovány na základě “AS-IS”; V souvislosti s touto kolekcí společnost Autodesk® neposkytuje žádnou přímou podporu. Doporučujeme ale zasílat komentáře a návrhy. Lze se přihlásit z nabídky Maya Help s hlášením problému nebo navržením funkce.

Maya bonus tools 2018 installer here