Maya: nParticles do Polgyons do MASH

Částice mohou být generovány během několika sekund. Výsledkem je úžasně živá animace bez jediného klíčového snímku. Pokud však chcete vylepšit geometrii částic, musíte je převést na polygony.

That’s a straightforward process with, well, a flaw: Often you don’t see any geometry at all, and the particles seem to be all gone, too. This tutorial deals with this easy to solve problem. Finally we convert the ex-particles which have become polygon meshes to a MASH network.

To je přímý proces s malou vadou: Často nevidíte vůbec žádnou geometrii a částice se zdají být také všechny pryč. Tento tutoriál se zabývá tímto snadno řešitelným problémem. Nakonec převedeme ex-částice, které se staly mnohoúhelníkovými polygony, na drátový model tedy MASH.

Pro pěkné nastavení osvětlení tohoto komplexního objektu viz https://youtu.be/tdJmy-2tNk0