Maya VFX vytvoření portálu

portal

V tomto videu používáme jeden z nejstarších nástrojů v systému Maya: systém částic. K vytvoření a připojení našeho částicového objektu ke křivce používáme nástroj Curve Flow. Poté vytvoříme sekundární vrstvu částic a emitujeme je z původního částicového objektu. K vylepšení přidáme silové pole pro ruzné variace. Nakonec prozkoumáme různé způsoby renderování výsledku. Nechť tedy zábava začne.