Simulace vodních objektů, které drží tvar – Maya 2018 – Bifröst

bifrost_water_object

Toto je krátký návod, jak můžete použít Maya Bifröst k vytvoření tekutých tvarů, které se chovají jako kapalina při srážce nebo s fyzikálními silami, ale stále se vracejí do svého původního tvaru. Jde samozřejmě o efekt nulové gravitace, ale v tomto nastavení můžete také animovat gravitací nebo jakoukoli jinou sílou.