Category: Skinning

  • Pravidla pro snadný a efektivní skinning v Maya

    Pravidlo 1 – Čas Skinning v Maya je vždy náročný na čas. Nemyslete si, že práci skončíte za hodinku za dvě. Když pracujete na skinningu humanoida, zabere vámto 8 až 10 hodin intensivní práce (a to mluvím jenom o skinningu a nepočítám v to modelování, nastavení kostry a pod…). Někdy je to více, jidny méně…

  • Az egyszerű és hatékony skinning szabályai Maya-ban

    1.  szabály – Idő A Skinning a Maya-ban mindig időigényes. Ne higgyétek, hogy egy-két óra alatt befejezitek a munkát. Ha egy humanoid skinningjén dolgoztok, számítsatok 8-10 óra intenzív erőbevetésre (és ekkor csak a skinningről beszélek, nem számítottam hozzá a modellezéshez, a váz kialakításához, stb. szükséges időt). Néha ez több, néha kevesebb, az alakotok összetettségétől függően.…

  • Basic rules to make skinning in Maya easy and effective

    Rule 1 – The time The skinning in Maya is always time consuming. Don’t think you will finish the job in 2 hours. When you perform skinning on humanoid, it will take 8-10 hours of intensive work (and I speak only about skinning, not modeling, not setting up skeleton, etc…). Sometimes less, sometimes more –…