Category Archives: Skinning

Pravidla pro snadný a efektivní skinning v Maya

Pravidlo 1 – Čas Skinning v Maya je vždy náročný na čas. Nemyslete si, že práci skončíte za hodinku za dvě. Když pracujete na skinningu humanoida, zabere vámto 8 až 10 hodin

Az egyszerű és hatékony skinning szabályai Maya-ban

1.  szabály – Idő A Skinning a Maya-ban mindig időigényes. Ne higgyétek, hogy egy-két óra alatt befejezitek a munkát. Ha egy humanoid skinningjén dolgoztok, számítsatok 8-10 óra intenzív erőbevetésre (és ekkor csak

Basic rules to make skinning in Maya easy and effective

Rule 1 – The time The skinning in Maya is always time consuming. Don’t think you will finish the job in 2 hours. When you perform skinning on humanoid, it will take