Category Archives: Novinky

Seznamte se s MetaČlověkem

Tyto dvě vysoce kvalitní a plně přizpůsobené ukázkové postavy představují aktuální stav digitálních lidí v reálném čase a je na vás, abyste je mohli prozkoumat, upravit a použít ve svých projektech Unreal

Meet the MetaHumans: Free Sample Now Available | Unreal Engine

These two high-quality, fully rigged sample characters represent the current state of the art for real-time digital humans and they’re yours to explore, modify, and use in your Unreal Engine 4.26.1 or

Svícení v Unity pomocí světelných prob.

Vysoce kvalitní osvětlení nefunguje … Dosud! Pojďme se podívat na světelné sondy v Unity.

Award Winning CGI Animated Short Film: “Green Light” by Seongmin Kim

**Award Winning** CGI 3D Animated Short Film: Green Light Animated Short Film by Seongmin Kim. Featured on CGMeetup https://cgmeetup.com/project/short-an… “With the ecosystem destroyed after a nuclear war, Mari, a survivor, does all

Vítězný 3D Animovaný krátký film: Krátký animovaný film “Zelené světlo” od Seongmin Kim.

** Vítězný ** 3D Animovaný krátký film: Krátký animovaný film “Zelené světlo” od Seongmin Kim. Doporučené na CGMeetup https: //cgmeetup.com/project/short-an … “Když je ekosystém zničen po jaderné válce, Mari, přeživší, dělá vše,

Photogrammetry vs “Real” 3D Scanner

In this video, we compare photogrammetry with a real, structured-light 3D scanner! I look at Detail reproduction, usability, cost and everything else that differentiates these two scanning technologies to help you decide

Photogrammetry vs “Real” 3D Scanner

V tomto videu porovnáváme fotogrametrii se skutečným 3D skenerem se strukturovaným světlem! Podíváme se na reprodukci detailů, použitelnost, náklady a všechno ostatní, co odlišuje tyto dvě skenovací technologie, aby vám to pomohlo

CGI 3D Animated Short Film “Le Gouffre” by Lightning Boy Studio

**Award Winning** CGI 3D Animated Le Gouffre Short Film by Lightning Boy Studio – Carl Beauchemin, Thomas Chrétien, David Forest. Featured on http://www.cgmeetup.net/home/le-gouffre/ An inspiring tale about friendship, sacrifice and conquering the

Assassin’s Creed: Co se dělo v zákulisí

  Jděte nahlédnout do zákulisí ‘Assassin’s Creed’ s Michaelem Fassbenderem Žijeme nejen ve věku restartu a nekonečných superhrdinských filmů, ale také vidíme nový trend přizpůsobování nesmírně populárních videoher do filmových i televizních

Unite Austin 2017 Keynote

Unite Austin 2017 has just kicked off in Austin, Texas! Artists, developers, educators, filmmakers, researchers, storytellers have come together to gain valuable insight and inspiration. Hands-on class tutorials, technical sessions, a Made