Category: Novinky

 • Jak země bojují ve svých válkách

  Jak země bojují ve svých válkách

  Krátká zábavná animace o kulturních charakteristikách porozumění válečné strategie 🙂 od Mitsi studios.

 • How Countries Fight Their Wars

  How Countries Fight Their Wars

  Short funy animation about culture characteristics of war strategy understanding 🙂 from Mitsi studio.

 • Pojďme vymodelovat Hagridovu lucernu v Maya 2020

  Pojďme vymodelovat Hagridovu lucernu v Maya 2020

  V tomto videu Vám ukáži jak vymodelovat v Maya Hagridovu lucernu jako jste mohli videt ve filmech o Harry Potterovi.

 • Seznamte se s MetaČlověkem

  Seznamte se s MetaČlověkem

  Tyto dvě vysoce kvalitní a plně přizpůsobené ukázkové postavy představují aktuální stav digitálních lidí v reálném čase a je na vás, abyste je mohli prozkoumat, upravit a použít ve svých projektech Unreal Engine 4.26.1 nebo novějších. Slouží jako ukázka toho, čeho je možné dosáhnout pomocí MetaHuman Creator: nového inovativního nástroje, který vám brzy bude k […]

 • Meet the MetaHumans: Free Sample Now Available | Unreal Engine

  Meet the MetaHumans: Free Sample Now Available | Unreal Engine

  These two high-quality, fully rigged sample characters represent the current state of the art for real-time digital humans and they’re yours to explore, modify, and use in your Unreal Engine 4.26.1 or later projects. They serve as a showcase of what’s achievable with MetaHuman Creator: an innovative new tool that will soon be available for […]

 • Svícení v Unity pomocí světelných prob.

  Svícení v Unity pomocí světelných prob.

  Vysoce kvalitní osvětlení nefunguje … Dosud! Pojďme se podívat na světelné sondy v Unity.

 • Award Winning CGI Animated Short Film: “Green Light” by Seongmin Kim

  Award Winning CGI Animated Short Film: “Green Light” by Seongmin Kim

  **Award Winning** CGI 3D Animated Short Film: Green Light Animated Short Film by Seongmin Kim. Featured on CGMeetup https://cgmeetup.com/project/short-an… “With the ecosystem destroyed after a nuclear war, Mari, a survivor, does all she can to rebuild. When she stumbles upon a robot soldier in an abandoned city, everything changes.” Green Light Animated Short Film is […]

 • Vítězný 3D Animovaný krátký film: Krátký animovaný film “Zelené světlo” od Seongmin Kim.

  Vítězný 3D Animovaný krátký film: Krátký animovaný film “Zelené světlo” od Seongmin Kim.

  ** Vítězný ** 3D Animovaný krátký film: Krátký animovaný film “Zelené světlo” od Seongmin Kim. Doporučené na CGMeetup https: //cgmeetup.com/project/short-an … “Když je ekosystém zničen po jaderné válce, Mari, přeživší, dělá vše, co může, aby znovu vše vybudovala. Když narazí na vojáka robota v opuštěném městě, všechno se změní. “ Animovaný krátký film Green Light […]

 • Photogrammetry vs “Real” 3D Scanner

  Photogrammetry vs “Real” 3D Scanner

  In this video, we compare photogrammetry with a real, structured-light 3D scanner! I look at Detail reproduction, usability, cost and everything else that differentiates these two scanning technologies to help you decide which one is right for you!

 • Photogrammetry vs “Real” 3D Scanner

  Photogrammetry vs “Real” 3D Scanner

  V tomto videu porovnáváme fotogrametrii se skutečným 3D skenerem se strukturovaným světlem! Podíváme se na reprodukci detailů, použitelnost, náklady a všechno ostatní, co odlišuje tyto dvě skenovací technologie, aby vám to pomohlo při rozhodování, která z nich je pro vás nejvhodnější!