Category Archives: Novinky

Jak země bojují ve svých válkách

Krátká zábavná animace o kulturních charakteristikách porozumění válečné strategie od Mitsi studios.

How Countries Fight Their Wars

Short funy animation about culture characteristics of war strategy understanding from Mitsi studio.

Pojďme vymodelovat Hagridovu lucernu v Maya 2020

V tomto videu Vám ukáži jak vymodelovat v Maya Hagridovu lucernu jako jste mohli videt ve filmech o Harry Potterovi.

Seznamte se s MetaČlověkem

Tyto dvě vysoce kvalitní a plně přizpůsobené ukázkové postavy představují aktuální stav digitálních lidí v reálném čase a je na vás, abyste je mohli prozkoumat, upravit a použít ve svých projektech Unreal

Meet the MetaHumans: Free Sample Now Available | Unreal Engine

These two high-quality, fully rigged sample characters represent the current state of the art for real-time digital humans and they’re yours to explore, modify, and use in your Unreal Engine 4.26.1 or

Svícení v Unity pomocí světelných prob.

Vysoce kvalitní osvětlení nefunguje … Dosud! Pojďme se podívat na světelné sondy v Unity.

Award Winning CGI Animated Short Film: “Green Light” by Seongmin Kim

**Award Winning** CGI 3D Animated Short Film: Green Light Animated Short Film by Seongmin Kim. Featured on CGMeetup https://cgmeetup.com/project/short-an… “With the ecosystem destroyed after a nuclear war, Mari, a survivor, does all

Vítězný 3D Animovaný krátký film: Krátký animovaný film “Zelené světlo” od Seongmin Kim.

** Vítězný ** 3D Animovaný krátký film: Krátký animovaný film “Zelené světlo” od Seongmin Kim. Doporučené na CGMeetup https: //cgmeetup.com/project/short-an … “Když je ekosystém zničen po jaderné válce, Mari, přeživší, dělá vše,

Photogrammetry vs “Real” 3D Scanner

In this video, we compare photogrammetry with a real, structured-light 3D scanner! I look at Detail reproduction, usability, cost and everything else that differentiates these two scanning technologies to help you decide

Photogrammetry vs “Real” 3D Scanner

V tomto videu porovnáváme fotogrametrii se skutečným 3D skenerem se strukturovaným světlem! Podíváme se na reprodukci detailů, použitelnost, náklady a všechno ostatní, co odlišuje tyto dvě skenovací technologie, aby vám to pomohlo