Category Archives: Events

The Foundry course – NUKE

BASIC NUKE Overview of the interface basics node based compositing channels and layers Tips and trix AE to NUKE Interface overview Advantages of node based compositing 3D space and cameras particles keying

Pražské Filmové Prázdniny 2013

SPAFi pořádá příměstský denní tábor Pražské Filmové Prázdniny pro děti a mládež ve věku od 12 do 18 let. Tábor bude probíhat od 14. do 27. července, denně mezi 9:00 a 18:00

Valná hromada 13. 8. 2013

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 13. 08. 2013 Zveme všechny členy SPAFi na řádnou Valnou hromadu občanského sdružení pro podporu počítačové animace a filmu, která proběhne v pondělí 13. 08. 2013 od

Valná hromada 13. 8. 2013

POZVÁNKA NA ?ÁDNOU VALNOU HROMADU 13. 06. 2011 Zveme všechny ?leny SPAFi na ?ádnou Valnou hromadu ob?anského sdružení pro podporu po?íta?ové animace a filmu, která prob?hne v pond?lí 13. 08. 2013 od

PRAŽSKÉ FILMOVÉ PRÁZDNINY 2012

Letošní rok Pražských Filmových Prázdnin se velmi vydařil. Děti nabraly nové zkušenosti z filmového oboru, naučily se základy práce s filmovou technikou, jako např. zacházení s kamerami, světly, základy stavění scény a mohli otestovat i

Prague Film Camp 2013

More informations in czech language..

PRAŽSKÉ FILMOVÉ PRÁZDNINY 2012

Letošní rok Pražských Filmových Prázdnin se velmi vyda?il. D?ti nabraly nové zkušenosti z filmového oboru, nau?ily se základy práce s filmovou technikou, jako nap?. zacházení s kamerami, sv?tly, základy stav?ní scény a mohli otestovat i

Pražské Filmové Prázdniny 2012

SPAFi pořádá příměstský denní tábor Pražské Filmové Prázdniny pro děti a mládež ve věku od 12 do 18 let. Tábor bude probíhat od 7. do 20. července, denně mezi 9:00 a 18:00

Workshop – Integration of animated model into real footage

Datum semináře: 20. 7. – 22. 7. 2012Cena: 6 800,-  bez DPH          8 500,-  s DPH  Přednášející – Mike L. MurphyPřednáška v angličtině Cíl Workshopu: pomoci studentům integrovat

Workshop – Integration of animated model into real footage

Date of workshop: 20. 7. – 22. 7. 2012Price: 340 € with VAT Lecturer – Mike L. Murphy Lecturing in english Workshop Goal: To help students integrate CGI character animation into live-action backgrounds.