Category: General Rendering

 • AUTODESK M&E ROADSHOW PRAHA 2016 10th May 2016

  AUTODESK M&E ROADSHOW PRAHA 2016 10th May 2016

      Free conference and learn more about innovations in 3ds Max, Maya, Stingray and Shotgun

 • Maya 2016 Extension 2 – Technical Modeling Improvements

  Maya 2016 Extension 2 – Technical Modeling Improvements

  In Maya 2016 Extension 2 we’ve completely redesigned Render Layers. We’ve integrated Mash for Motion Graphics. We’ve added a number of cool new rigging related workflows. We’ve updated XGen and Bifrost. There is soooo much to show and discuss I don’t know where to begin. But that’s kind of lie 🙂 because I pretty much […]

 • How to Quickly Create Stars, Planets and Faraway Galaxies

  How to Quickly Create Stars, Planets and Faraway Galaxies

  Photoshop CC 2014 tutorial showing how to quickly create a vast star field and a celestial sphere amid faraway galaxies and distant constellations.

 • Maxon uvádí Cinema 4D R10 Engineering Edition

  MAXON hlásí okamžitou dostupnost svého značkového nástroje CINEMA 4D R10 Engineering Edition. Tento výkonný software umožňuje profesionálním inženýrům – dokonce i těm bez grafického vzdělání – rychle vytvářet high-end vizualizace za použití jejich vlastních CAD souborů. Vylepšený management scén, kontextová nápověda a integrované renderovací náhledy jsou jenom částí mnoha dalších vylepšení, které mohou uživatelé využít. […]

 • O světle obecně a v počítačové animaci

  Kvalitní světlo je jednou z podmínek pro zachycení trojrozměrné skutečnosti, ať už u filmu, fotografie, či u počítačové animace. K poslední jmenované ale později, nejdříve několik informaci o světle všeobecně. Světelné spektrum dělíme podle viditelnosti pro lidské oko na tři základní skupiny: krátkovlnné (tj. oblast modré barvy) střed spektra (oblast zelené barvy) dlouhovlnné (oblast červené […]

 • finalF/X for 3ds Max 9 and 2008!

  finalF/X for 3ds Max 9 and 2008 Update Available Now! cebas Computer, maker of finalRender®, announced the release of finalF/X update for 3ds Max versions 9 and 2008. All users that purchased a finalF/X plugin within the last 2 months will get this update for free.   What’s New in finalF/X?   finalDOF 1.5 3ds […]

 • New Plug-In for Adobe® Photoshop® CS3

  New Plug-In Provides Feature-Film Quality Rendering for Adobe® Photoshop® CS3 NewTek announces LightWave® Rendition™ for Adobe® Photoshop Las Vegas , Nevada — NAB — April 16, 2007 — NewTek, Inc., manufacturer of industry-leading 3D animation and video products, today announced launch plans for their latest development, LightWave® Rendition™ for Adobe® Photoshop®.   The product created […]

 • Maxon Introduces Cinema 4D R10 Engineering Edition

  MAXON announces the immediate availability of its brand new CINEMA 4D R10 Engineering Edition. This powerful software lets engineering professionals – even those with no graphics experience – quickly create high-end visualizations using their own CAD files. Improved scene management, a context-sensitive help system and an integrated preview renderer are only some of the numerous […]

 • Light in general, and computer animation

  Quality light is one of the preconditions for capturing a three-dimensional reality, be it in film, photography, or computer animation. The last area would be covered later, let us have some general information about light first. The light spectrum is divided according visibility to the human eye into three basic groups: short-wave (i.e. the blue […]