Category Archives: Maya

Jak nastavit záření v Arnold Maya 2020

Toto je aktualizovaný tutoriál o vytváření úžasného efektu záře v Maya 2020 s renderovacím modulem Arnold.

Jak nastavit čtyřnohé zvíře v Maya

Toto video ukazuje vytvoření kostry, propojení IK a vytvoření jednoduché animační soustavy pro psa v Maye. Toto bude fungovat u všech čtyřnohých postav.

Jak sestavit čtyřnohý rig v Maya

Antony Ward v poslední době hodně zkoumal čtyřnohé končetiny v Maya, hlavně proto, že pracuje na plné psí soustavě jako součást své série RiggingInMaya. Existuje několik různých přístupů k tomuto typu rigu,

Maya VFX vytvoření portálu

V tomto videu používáme jeden z nejstarších nástrojů v systému Maya: systém částic. K vytvoření a připojení našeho částicového objektu ke křivce používáme nástroj Curve Flow. Poté vytvoříme sekundární vrstvu částic a

Maya VFX realistický oheň v Maya (pochodeň)

V tomto videu prozkoumáme sílu nádob na kapaliny a jak používat voxely k vytvoření realistického efektu ohně v aplikaci Autodesk Maya.

Jak narigovat reversní (psí) nohu v Maya

Díval jsem se na několik dřívějších projektů, které jsem udělal, a všiml jsem si, že za ta léta jsem vlastně narigoval psí nohu několika různými způsoby. Rozhodl jsem se proto udělat rychlé

vytvořte v Maya oheň s fluidními efekty

Naučte se o dynamických fluidních efektech vytvořením ohně v Maya.

Maya VFX realistický plamen svíčky

V tomto videu vás naučím rychlý a snadný způsob, jak vytvořit efekt plamene svíčky pomocí mocného tekutinového systému Maya.

Jak vytvořit vyzařování barvy na základě textury v Arnold a Maya

Dnes se naučíme, jak můžeme použít Texturu jako zdroj emisí jako zdroj jasu a použít ji k vyzařování světla a současně zachovat původní vzhled a originalitu této textury. Chystáme se použít různé

Základy tekutin Maya

Ahoj všichni, v tomto tutoriálu vám ukážu některé základy Maya tekutin a vysvětlím nastavení spolu s příklady, doufám, že se vám to bude líbit.