Monthly Archives: March 2020

Jak vytvořit vyzařování barvy na základě textury v Arnold a Maya

Dnes se naučíme, jak můžeme použít Texturu jako zdroj emisí jako zdroj jasu a použít ji k vyzařování světla a současně zachovat původní vzhled a originalitu této textury. Chystáme se použít různé