Monthly Archives: May 2020

Jak narigovat reversní (psí) nohu v Maya

Díval jsem se na několik dřívějších projektů, které jsem udělal, a všiml jsem si, že za ta léta jsem vlastně narigoval psí nohu několika různými způsoby. Rozhodl jsem se proto udělat rychlé

vytvořte v Maya oheň s fluidními efekty

Naučte se o dynamických fluidních efektech vytvořením ohně v Maya.