Monthly Archives: February 2021

Jak vymodelovat v Maya 5 základních rekvizit do hry do 20min

V tomto videu budu modelovat 5 lowpoly herních rekvizit za méně než 20 minut – Přepravka – Dopravní kužel – Olejový sud – Silniční bariéra – Sud

Modelování kanistru z filmu Monsters Inc.

V tomto videu v Maya 2020 budeme modelovat kanystr Monsters Inc. a texturovat jej v Keyshot 10.