Monthly Archives: December 2009

Camera and video editing

Další z kurz? SPAFi Animation Academy v rámci projektu OPPA s podporou Evropské unie je zam??en na práci s videem. Studenti se post?ednictvím praktických cvi?ení obeznámí s prací s profesionální HD kamerou.

Autodesk for Animators

Nejbližší kurz SPAFi Animation Academy v rámci projektu OPPA s podporou Evropské unie je zam??en na základ animace v produktech Autodesk. Studenti se nau?í pracovat v uživatelském prost?edí produkt? Autodesk, vymodelují si