Monthly Archives: August 2012

PRAŽSKÉ FILMOVÉ PRÁZDNINY 2012

Letošní rok Pražských Filmových Prázdnin se velmi vyda?il. D?ti nabraly nové zkušenosti z filmového oboru, nau?ily se základy práce s filmovou technikou, jako nap?. zacházení s kamerami, sv?tly, základy stav?ní scény a mohli otestovat i