Přehled 3D displejů

 Jako u stereoskopického 3D, 3D obrazy mohou být prohlíženy jako složení piřicházejících obrazů – původně oddělených z levého a pravého oka, které se sestaví až v mozku. V současnotsi jsou metody pro prohlížení obrazů bez potřeby brýlí, které nahrazují stávající typy, ještě jenom ve vývoji – avšak už se jedná o reálný 3D systém.

Princip

Lidské oči realizují kubický efekt tak, že obraz pravého a levého oka je snímán (viděn) každý samostatně a každý pod jiným úhlem. Tanto princip se nazývá “binocular parallax – zraková iluze”. Je to základ na kterém pracuje většina zobrazovacích produktů při vytváření 3D obrazu.

Naše oči se nevědomě pohybují tak, aby zobrazili objekt na sítnici. Sítnice, tvořená z buněk citlivých na světlo, které se nazávají tyčinky a čípky, pohlcuje světlo a tak právě tyto světlocitlivé buňky elektricky vybuzují optické nervy pomocí elektrických pulzů. Obray vytvořený tímto procesem je z očních snímačů zaostřen na vrchní část zornice. To indikuje, že je v zornici zpracovávána důležitá informace. Nakonec mozek zkombinuje všehny tyto vstupy následovně – pravá hemisféra mozku zpracuje obraz levého oka a levá hemisféra zpracuje obraz pravého oka.

(C) Samsung SDI

 Stereoskopické 3D 

Stereoskopická metoda zahrnuje brýlový typ a nebrýlový typ; nebrýlový typ byl vyvinut díky aktivnímu využití poznatků z oblasti plochých obrazovek z konce 90-tých let. Nebrýlový typ nepotřebuje brýlí, ale využívá speciální optické materiály jako jsou deska Lentikulárních čoček, filmová bariéra, and LC clona vytvářejíc něco jako je plochá obrazovka, takže obraz pro levé a oravé oko může být pozorován odděleně.

Princ of bezbrýlového 3D displeje:

Lentikulární čočky

(C) Samsung SDI

Zraková bariéra

(C) Samsung SDI

Reálné 3D 

Realná zobrazovací metoda pro 3D zahrnuje Plovoucí 3D obraz a Holografické 3D metody: 3D obraz může být ve skutečnosti vytvořen promítáním laserů na rychle rotující obrazovku pro vytvoření trojrozměrného obrazu (Plovoucí 3D obraz), a zanznamenáváním obrazových informací prostřednictvím paprsků z objektu a difrakčních vzorků formovaných referencí a promítaním referenčních paprsků na obrazovku (Holografická metoda).

Princip Holografického 3D:

Záznam

(C) Samsung SDI

Rekonstrukce

(C) Samsung SDI