Jižní Korea

Ačkoliv se netěší takové oblibě u západního publika, jako Japonsko nebo Indie, byla Jižní Korea klíčovým hráčem na globálním animačním trhu po dobu více než 30 let. Země zvykla být důležitým cílovým místem pro outsourcing od Severoamerických, Evropských a Japonských studií. Tento trend však poslední dobou prochází proměnou a místní průmysl se stále ve větší míře věnuje přípravě vlastního obsahu, jako například Turtle Hero, Bungabu, nebo Milo’s Great Adventure.

Většina animačního průmyslu Jižní Koreje je soustředěná v okolí Soulu. Soulská animační studia si vybudovala komplexní systém vzájemných vztahů: animační práce jsou rozdělovány na menší části, které se lépe řídí, a pak jsou přerozděleny mezi různé subdodavatele. To mělo za následek vytvoření široké škály studií s různými schopnostmi a také zkrácení produkční doby. V poslední době došlo k rozšíření partnerských vztahů a vybudování skupin pro dodávání animačního obsahu mezi Jihokorejskými studii a vysílacími společnostmi, vzdělávacími institucemi, vývojáři her, výrobci hraček a dalšími třetími stranami.

Nejdůležitější studia v Koreji jsou are Sunwoo, Seoul Animation, Hahn Shin Corporation, Dongwoo Animation, Tooniverse, Saerom Animation, Daiwon C&A Holdings a AKOM Production Co.

  • Jižní Korea je třetím největším světovým dodavatelem animačního obsahu za USA a Japonskem
  • Až kolem 95% Jihokorejské animační tvorby je zakázková práce pro zámořská animační studia
  • Jižní Korea je jedním z největších dodavatelů televizní animace na světě. Korejská studia mají kapacity pro produkci více než 1 200 epizod ročně (jedna epizoda je 22 minut)
  • V Jižní Koreji je více než 450 studií produkujících animační obsah
South Korea

 Zdroj: 3D World (text) + Digital Vector (statistiky)