Španělsko

Španělská animace je nyní na čtvrtém místě v Evropě. Produkční náklady lokálních španělských firem dávají průmyslu konkurenční výhodu. Španělské animační firmy čím dál více spolupracují s mezinárodními hráči a zvyšují tak svoji globální působnost.

Na rozdíl od situace ve zbytku Evropy, jako například ve Francii, netěší se animační průmysl v Španělsku žádné podpoře vlády. Samozřejmě v porovnání s evropskými konkurenty to španělskému animačnímu průmyslu neprospívá. Taky jenom 5% animovaného obsahu prezentovaného španělskými televizemi je vyrobeného v Španělsku, co představuje relativně malý podíl.

Nicméně, Španělská studia se uspěla při získávání značných obchodních dovedností, což otevřelo cestu k množství lukrativních zakázek a nových možností pro generování zisků. Hlavními produkty ze Španělska jsou například EI Cid, The Legend, Pinocchio 3000, The Ugly Duckling, Connie the Cow, The Triplets a Miniman. Nejdůležitější Španělská studia jsou BRB Internacional, O’Ocon Films Productions, Neptuno Films, Cromosoma, Filmax Animation a Cartoon Productions.

  • Cena Španělské animace je kolem 6 000$ (cca 120 000 Kč) za minutu, což je méně než v jiných Evropských zemích

  • Španělský animační sektor je čtvrtý největší v Evropě

  • Animační průmysl v Španělsku zahrnuje přes 200 společností

  • Více než 4 500 lidí je v Španělsku zaměstnáno v animačním průmyslu

  • Španělský animační průmysl vyprodukuje přes 150 hodin animovaného obsahu každý rok

Spain

 Zdroj: 3D World (text) + Digital Vector (statistiky)