Singapur

Západní animační tvorba je v Singapuru hodně populární, na druhém místě ji těsně následuje Japonská animace. Velké množství animačních studií je zapojeno do produkce obsahu pro televizi, zabývají se však rovněž celovečerními filmy.

Mezi důležitá Singapurská studia patří například Raintree Pictures, Silicon illusions, Digipix, DreamForest Productions, Fat Sandwich Animation, Peach Blossom Media, Scrawl Studio a Cubix International. V Singapuru si svoje pobočky a výrobní závody zakládá také množství mezinárodních produkčních domů, jako například Southern Star nebo Lucasfilm.

V současnosti je ve výrobě u místních studií také několik celovečerních 3D animovaných filmů, včetně Zodiac, the Race Begins, který by měl být dokončen v nejbližší době. Tento film, který produkuje společnost Cubix za podpory Development Authority (MDA) of Singapore, bude také uveden na asijských trzích včetně Číny.

  • Momentálně jsou v různém stádiu produkce připravovány v Singapuru čtyři celovečerní filmy
  • Singapur hostuje více než 15 mezinárodních kabelových a satelitních společností, které tvoří základ vysílání
  • V rámci animačního průmyslu působí v Singapuru přes 50 společností
  • Všechny domácnosti v Singapuru jsou připojené na kabelové rozvody a předpokládá se, že tento fakt sehraje klíčovou roli při popularizaci animovaných filmů
 Singapore

Zdroj: 3D World (text) + Digital Vector (statistiky)