CG Slovník

 První kolekce knih, kterou jsme vložili do poličky naši virtuální knihovny je Slovník CG pojmů. 

Záznamy ve slovníku jsou kompilovány s použitím následujících zdrojů:

  • The Art and Science of Digital Compositing
  • The Digital Fact Book
  • Digital Compositing In Depth
  • Maya Fundamentals
  • Maya Quick Start

Po slovníku se můžete navigovat klikáním na počátečná písmena.

Slovník je zatím přístupný v angličtině. Na jeho odborném překladu pracujeme a bude k dispozici v nejbližší době.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z