UV Mapping rychlá a jednoduchá cesta v Maya 2018

Tutorial showing the fastest and easiest way to UV map using the new tools in Maya 2018 combined with a special workflow I developed to speed things up further.

Výukové video zobrazující nejrychlejší a nejjednodušší cestu k UV mapě pomocí nových nástrojů v Maya 2018 v kombinaci se zvláštním pracovním postupem, který jsem vyvinul, abych věci dále urychlil.

Stáhnou script zde https://gumroad.com/malcolm341