Valná hromada 2015

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 01. 09. 2015

Zveme všechny cleny SPAFi na rádnou Valnou hromadu obcanského spolku pro podporu pocítacové animace a filmu, která probehne v uterý 01. 09. 2014 od 17:00.
Místo konání – Školící centrum SPAFi Animation Academy, Olympijská 2, 169 00 Praha 6 – Strahov.

Program valné hromady:

1. Výrocní zpráva SPAFi za rok 2014
2. Hospodarení SPAFi v r. 2014
3. Zmeny v rade Obcanského sdružení SPAFi
4. Plán na r. 2015/2016
5. Diskuse

Upozornení clenum:

Nebude-li valná hromada po uplynutí pul hodiny od stanoveného zacátku jejího jednání zpusobilá usnášení, svolá rada náhradní valnou hromadu, která bude zahájena v 18:30 hod. Náhradní valná hromada bude mít nezmenené poradí jednání.