Pražské Filmové Prázdniny 2014 2. turnus

001

001SPAFi pořádá příměstský denní tábor Pražské Filmové Prázdniny pro děti a mládež ve věku od 12 do 18 let.

Tábor bude probíhat od 9. do 23. srpna, denně mezi 9:00 a 18:00 hodinou v Praze, ve školícím centru SPAFi a areálu Strahovských vysokoškolských kolejí i přilehlých sportovních zařízení. Jedná se již o 4. ročník úspěšného projektu. Letos chceme nabídnou více odborných zážitků z filmu a televize ke kterým se běžně člověk nedostane a v případě velkého zájmu i druhý turnus během prázdnin.

Během prázdninového filmového soustředění budou mít účastníci možnost se seznámit s filmovým prostředím, nahlédnout do technologie výroby filmu, a tím smysluplně vyplnit volný čas o prázdninách.


Díky zkušeným lektorům akademie SPAFi a našim rozsáhlým kontaktům ve světě filmu jsme schopni zajistit výjimečnou kvalitu vzdělávacích aktivit a zároveň účastníkům soustředění nabídnout zajímavou a zábavnou formu trávení volného času. Formou hry a soutěže bude dětem sdělováno mnoho informací o české filmové tvorbě, českém videoherním průmyslu, ale i o světové tvorbě v nových médiích. Pro účastníky Pražských Filmových Prázdnin zorganizujeme návštěvu Barrandovských filmových studií, filmových klubů, a také nabídneme možnosti pohybového vyžití díky vynikající lokalitě naší filmové školy na Strahově.

Další část náplně programu budou tvořit besedy s herci, kaskadéry a filmovými tvůrci, promítání filmů spojená s názorným výkladem a popisem jednotlivých prvků postprodukčního procesu či výroby triků a speciálních efektů. Kromě zábavy se dospívající zúčastní praktické části výuky, což je široké spektrum speciálně rozvíjejících cvičení, která se zaměřují především na posílení jejich komunikačních schopností včetně znalostí angličtiny a práce v týmech. Všichni účastníci se zapojí do jednotlivých výrobních rolí, kde pod vedením lektorů natočí studentský krátký film či video artklip. Každý bude mít možnost si vyzkoušet filmovou technologii k natáčení svých vlastních krátkých filmů ve skupinkách po několika účastnících. Poté se společně s vyučujícími budou věnovat postprodukci natočeného materiálu – střihu, nazvučení filmu, a vyzkouší si také dabing do jiného jazyka atd.

Zbylou část programu pak zajistí Adventure teambuildingová agentura zajišťující zábavu nevšedními hrami a soutěžemi. Aktivity jsou zaměřené na celou škálu znalostí a dovedností (postřeh, paměť, rychlost, výdrž, logické myšlení atd.), snažíme se tak dosáhnout rovnováhy, aby tak každý měl šanci v něčem vyniknout. Spolupracujeme s Adventure již několik let a děti jsou vždy nadšené. Díky množství rozličných doplňků jsou hry vždy zajímavé a nezůstávají stereotypní.

Prohlášení:
• Odesláním přihlášky na tábor potvrzuji, že jsem řádně a pravdivě vyplnil/a všechny údaje a nejsem si vědom/a žádných závažnějších omezení, která by ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte během příměstského tábora, na který jej přihlašuji. Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnil/o sportovních aktivit, konaných na vybraném příměstském táboře. Také souhlasím, že vyplněné údaje mohou být použity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 pro vnitřní potřebu organizátora.
• Prohlašuji, že dítě bude respektovat táborový řád a pokyny vedoucích na táboře. V opačném případě jsem připraven/a nést následky v podobě vyloučení (bez nároku na finanční vyrovnání) či finanční úhrady vzniklé škody. Zároveň potvrzuji, že jsem dítě seznámil/a s přísným zákazem požívání alkoholu, omamných látek a kouření během tábora
• Uděluji souhlas s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činností příměstského tábora, dále s archivací těchto materiálů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci občanského sdružení SPAFi (např. v kronikách, na internetu, atp.)

Táborový řád:
• Účastníci tábora nesmí opustit příměstský tábor nebo odejít bez řádného omluvení a výslovného souhlasu vedoucích.
• Účastníci tábora se budou řídit jen pokyny vedoucích a plně je respektovat.
• Účastníci tábora se budou řídit pravidly a zásadami slušného chování. V případě narušování kázně, pořádku a stanoveného táborového řádu budou okamžitě vyloučeni bez náhrady na vrácení peněz. O tomto stavu bude informován rodič telefonicky.
• Účastníci, kteří se nedostaví do 9:30, musí být omluveni ústně nebo telefonicky rodičem, pokud možno den předem.
• Účastníci tábora nesmí u sebe přechovávat žádné předměty s ostrými hroty, nože, nůžky, pilníky atd.
• Účastníci si ručí sami za donesené cenné předměty, proto je nedoporučujeme nosit.
• Používání mobilních telefonů bude během dílčích aktivit programu zakázáno. Pro kontakt s dítětem můžete využít telefonní čísla uvedená v kontaktu na občanské sdružení SPAFi.
• Účastníci tábora dále nesmí u sebe přechovávat či požívat alkoholické nápoje nebo omamné a toxické látky, kouření je také zakázáno.
• Účastníci plně respektují a dodržují program během výletních a společenských akcí.

Denní rozvrh:

9.00 – 9.30 – příchod (ranní program)

9.30 – 10.45 – hlavní program

10.45 – 11.00 – svačina

12.30 – 13.30 – oběd

13.30 – 14.00 – polední odpočinkový program

14.00 – 16.00 – hlavní program

16.00 – 16.15 – svačina

16.15 – 18.00 – večerní program

Cena za jeden týden: 2500,- Kč
Cena za celý tábor: 5000,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

V ceně: Pedagogický dozor, program, dopolední svačinu, teplý oběd, odpolední svačinu, pitný režim (voda se šťávou), náklady na výlety, úrazové pojištění na tábory (u ČP), materiál na filmové a výtvarné činnosti, SPAFi triko, odměny.

Jsme přesvědčeni, že Pražské Filmové Prázdniny je projekt, který pomáhá vyhledávat nové talenty, rozvíjí je a inspiruje, a tím významnou měrou zvyšuje kvalitu budoucí české filmové tvorby.

Závazná přihláška ke stažení zde!

Facebook:  https://www.facebook.com/events/255125041333787/?fref=ts

Minulé ročníky:

2013

2012

2011