Valna Hromada 13. 06. 2011

POZVANKA NA RADNOU VALNOU HROMADU 13. 06. 2011

 

Zveme všechny cleny SPAFi na radnou Valnou hromadu obcanskeho sdruzeni pro podporu pocitacove animace a filmu, ktera probehne v pondeli 13. 06. 2011 od 10:00 do 12:00.

Místo konání – Školící centrum SPAFi Animation Academy, Olympijska 2, 169 00 Praha 6 – Strahov.

 

Program valné hromady:

1. Zahájení

2. Zpráva o cinnosti za uplynulé období

3. Zmena clenu správní rady predstavenstva

4. Ruzné

5. Schválení usnesení z valné hromady

6. Ukoncení

 

Upozornení clenum:

Nebude-li valná hromada po uplynutí pul hodiny od stanoveného zacátku jejího jednání zpusobilá usnášení, svolá rada náhradní valnou hromadu, která bude zahájena v 10:30 hod. Náhradní valná hromada bude mít nezmenený porad jednání.