Co je to optická reklama?

Optical 3D advertising

Optická reklama je pojem pro speciálně konstruované obrazy, které se pohybují, mění design nebo vyvolávají dojem hloubky tak,  aby zaujaly pozornost a vyvolaly aktivní vizuální zájem.

Optická reklama je akční, vytváří iluzi pohybu, interakce, změny a prostorového vnímání, a díky tomu je schopna člověka na první pohled zaujmout, zastavit ho a přinutit k jejímu objevování. Tím pádem mnohonásobně stoupá jak její přímá účinnost, tak i dlouhodobé podvědomé působení reklamního sdělení („Jo, to byla ta reklama, jak se tam točil ten kolotoč …!“)

Optická reklama je dnes jedním z nejatraktivnějších druhů reklamních a marketingových nástrojů k upoutání zákazníka. Obrovskou výhodou optické reklamy je fakt, že působí dlouhodobě bez nutnosti údržby a nevyžaduje žádné další náklady.

Klasické formy vizuální reklamy se stávají rychle minulostí. Na  poutači s optickou reklamou spočine náš zrak 20x déle, než na dosud běžně používaných způsobech prezentací reklamních poutačů. (poznatky hospodářské univerzity ve Vídni).

 Jak pracuje lentikulární technologie:

Lenticular technology prinicple

Jak funguje optická reklama?

Optická reklama funguje na základě lentikulární technologie. Cílený efekt vzniká přechodem ‘zakódovaného’ obrazu přes jedinečnou lentikulární fólii. K pozorování tedy není potřeba žádná elektrická energie, ale stačí jen změnit úhel pohledu. Optická reklama otevírá nové možnosti, protože na stejné obrazové ploše může být sděleno mnohem více informací, než klasickým tiskem na jakékoli materiály.

Morphing: 3D hloubka:
Morphing 3D depth
při morphingu je důležité použít obrázky zhruba podobného tvaru a podobné barevnosti. Pokud nejsou jednotlivé elementy dostatečně podobné, může to způsobit slabé pronikání jednoho obrázku do druhého (tzv. “ghosting”), když má být viditelný pouze jeden z nich. Výběr barev a rozmístění hrají podstatnou roli při dosáhnutí 3D efektu. Nejlépe fungují neutrální barvy pozadí a jasné barvy objektů v popředí.

Lentikulární obraz  (lenticular image) –- patří mezi tzv. autostereoskopické jevy, které člověku zprostředkují třírozměrný obraz bez speciálních brýlí. Pojem je odvozen od slov  lens, lentikula (čočka) a lento (ohýbat). Princip lentikulárního efektu: Speciálně upravený, “rozstříhaný” obraz se pozoruje přes arch plastu, který se nazývá čočkový rastr (lenticular lens screen). Povrch rastru je zformován do desítek drobných rovnoběžných válcovitých čoček, jejichž počet na palec délky (lenses per inch, lpi) se označuje jako rozteč (pitch). Každá z nich má ohniskovou vzdálenost rovnou tloušťce čirého plastu a zvětšuje pouze velmi úzký proužek obrazu umístěného pod ní. Jakmile se změní úhel pohledu, přesune se ohnisko, čočka zvětší jinou část proužku a pozorovatel vidí jiný motiv.

Flip: Pohyb:
Flip Motion
Pro dosažení dostatečně ostrého kontrastu mezi jednotlivými snímky, je flip omezen pouze na 2 obrázky. Nejvýraznější vizuální prezentaci je možné dosáhnout s malým množstvím snímků. Při flipu je prostě méně mnohem více. Ačkoliv můžete jako zdroj použít všechny možné video-formáty, nejlepší je pracovat s digital betacam. Je to nejlepší zdrojový materiál pro dosažení vysoké kvality pohybu.

 

Firma Prestige Photo, s.r.o., je předním a jediným specialistou na optickou reklamu. Úplně veškerá výroba je realizována v České republice a v jejich výrobních prostorech na tom nejmodernějším zařízení (tisk, počítače, software). Díky tomu je Prestige Photo schopné zajistit klientům krátké dodací termíny a nejnižší ceny za vynikající kvalitu. Navštivte je na adrese: http://www.optickareklama.cz

Zoom:
Zoom
Chladnější a tmavší barvy pozadí, zatímco jsou na objektu v popředí jasnější a teplejší tóny – to je záruka vytvoření zajímavého přibližovacího efektu.