Jak země bojují ve svých válkách

war

Krátká zábavná animace o kulturních charakteristikách porozumění válečné strategie :) od Mitsi studios.