Jak exportovat model a texturu z Maya do Unity

maya_export_unity

Tento týden na cestě do VR demonstruje Daryl, jak používat Maya Game Exporter, aby dostal geometrii a textury z Maya do Unity. Právě proto používá File Path Editor k opravě absolutních cest, které nejsou kompatibilní s produktem Maya Game Exporter.