Maya learning day

Termín kurzu:

24. 8. 2013 Partne?i kurzu:
Cena / rozsah: 2000.- K?/ 8hod

Autodesk

Vyu?ované produkty:

Autodesk Maya

ceny jsou uvedeny bez DPH

Obtížnost: Za?áte?níci  

 

 

 

 

 

Jak se na kurz p?ihlásit?

 

Zkušenosti a zam??ení na po?íta?ovou grafiku nejsou podmínkou, takže nabídky m?že využít každý s základní znalostí práce s po?íta?em. Obor v n?mž pracujete, tedy v?bec nemusí n?jak souviset s animací. Výuka probíhá jen ve všední dny, podle rozvrhu kurzu.

Po ukon?ení kurzu, absolvent obdrží diplom nebo-li certifikát Autodesk jež je uznávaný a platný na celém sv?t?.

Pokud se rozhodnete a chcete na naší škole studovat prosím, stáhn?te si p?ihlášku, tu vypl?te (nezapome?e se podepsat) a zašlete na e-mail školy.  Následn? budete vyzváni k platb? nevratné zálohy 1000,- na náš ú?et. Po zaplacení registra?ního poplatku je Vaše místo v kurzu rezervováno! Kurz má maximální po?et 10 lidí, tudíž neváhejte p?íliš dlouho.

 

Nápl? Kurzu

 

 
  • Úvod do Autodesk Maya
  • Základy modelovaní
  • Základy animace
  • Základy sv?tla a stíny
  • Základy kamery
  • Základy renderování
 

 

Denní Rozvrh Kurzu

 

10:00- 10:45
Výuka
10:45 – 11:00
P?estávka
11:00 – 12:15
Výuka
12:15 – 13:15
Ob?d
13:15 – 14:45
Výuka
14:45 – 15:00
P?estávka
15:00 – 16:00
Výuka
16:00 – 17:00
Cvi?ení

 

Závazná p?ihláška ke stažení zde!

 

Podepsanou Závaznou p?ihlášku odešlete na e-mail: [email protected]

 

 

 

Kde nás najdete:

Bus 176 (Koleje Strahov), Bus 143, 149, 217 (Stadion Strahov)

You can find us here.

 

SPAFi Animation Academy 
Olympijská 2/1912 
169 00, Praha 6 – Strahov