Rychlo rig v Maya

quick_rig_maya

Daryl demonstruje, jak získat postavu s kostrou a skinem vytvořeným nástrojem Maya’s Quick Rig. V tutoriálu jsou skvělé tipy, jako je nastavení kláves se šipkami pro navigaci mezi klouby v kostře a za použití několika řádků MEL skriptu dosáhne automatizace nastavení atributů na všech nodech.